Omgevingmonitor Kerkrade

Data-aggregatie, visualisatie en online tool development

De gemeente Kerkrade staat aan het front van een veranderend Nederland. Grote demografische veranderingen vragen om nieuwe tactieken en strategieƫn voor de ruimtelijke ordening. De stadsdeelvisies van de Gemeente zetten hierop sterk in. Ze vormen een integraal kader en raamwerk aan de hand waarvan toekomstige ontwikkelingen en plannen getoetst dienen te worden. Het doel is te kunnen anticiperen op veranderingen en tegelijk kansen te benutten.

Planning moet daarom worden aangevuld met een goede monitoring. Dit betekent dat Gemeente, woonstichtingen en andere stakeholders moeten beschikken over een actueel overzicht van de ruimtelijke processen binnen hun beleidsdomeinen.

Omgevingsmonitor Kerkrade

Hiervoor is een online tool ontwikkeld die diverse interne en externe databronnen per kwartaal koppelt en visualiseert. Het geeft zowel grootschalig overzicht en gedetailleerd inzicht in belangrijke indicatoren als WOZ waarde, bouwjaren, voorzieningen, leegstaande gebouwen en de actuele stand van de vastgoedmarkt.

Deze unieke werkwijze geeft inzicht in de ruimtelijke processen en trends binnen de stad en draagt bij aan een tijdige signalering van problemen en het creƫren van een proactieve aanpak. Doordat deze informatie online en dus overal beschikbaar is kunnen vele stakeholders gebruik maken van dezelfde informatie en inzichten.